Last Visited Page  

एमएसएमईसाठी महाबँक जीएसटी कर्जसुविधा

पात्रता  

  • कोणत्याही क्षेत्रातील व्यापार / सेवा / उत्पादन क्षेत्रात काम करणारे आणि व्यवसायात किमान एक वर्ष असलेले युनिट
  • सदर एमएसएमई युनिट / कर्जदार जीएसटी ॲक्ट अंतर्गत नोंदविलेले असले पाहिजे. म्हणजे- हंगामी नोंदणी (जीएसटी आरईजी-२५) किंवा अंतिम नोंदणी (जीएसटी आरईजी-०६)
  • सदर एमएसएमई युनिट / कर्जदार यांच्याकडे वैध जीएसटी रिटन्स म्हणजे- जीएसटीआर-१ (नियमित) हे किमान तीन महिन्यांसाठी जीएसटीआर-४ (एकत्रित) अलीकडच्या तिमाहीचे असणे आवश्यक.
  • सदरची सुविधा फक्त एकल बँकिंगसाठी उपलब्ध आहे.

हेतू  ​

व्यापार / सेवा / उत्पादन यातील कामकाजासाठी गरजेनुसार खेळते भांडवल उपलब्ध करणे.

सुविधेचे स्वरूप

खेळते भांडवल (प्रत्यक्ष निधी- अ-प्रत्यक्ष निधीवर आधारित)

कर्जाची रक्कम

किमान १० लाख रु.

कमाल ३ कोटी रु.

मार्जीन

पेड स्टॉक आणि रिसिव्हेबल याच्या २५%

व्याजाचा दर – रु .

२५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज

आरएलएलआर + ०.७५% + बीएसएस (०.५०%)

 

रू. 25 लाखपेक्षा अधिक आणि रू. 3 कोटीपेक्षा कमी

सीआरआर

लागू होणारे व्‍्‍याजाचे दर

एएए

आरएलएलआर +0.75% +बीएसएस (०.५०%)

एए

आरएलएलआर +1.00% +बीएसएस (०.५०%)

आरएलएलआर +1.30% +बीएसएस (०.५०%)

बीबीबी

आरएलएलआर +1.50% +बीएसएस (०.५०%)

गहाणतारण

  • गहाणतारण – संसाधने आणि येणारी बिले यांचे गहाणतारण
  • जामीन : जर कर्ज जीजीटीएइमएसई अंतर्गत असेल तर थर्ड पार्टी गॅरंटी किंवा संयुक्त गहाणतारण अनावश्यक

प्रक्रिया फी

मार्गदर्शक सूचनांनुसार