Last Visited Page  

आर्थिक समावेश

 

डिजिटल आपनायन मोहिमेतील शीर्ष 5 परफॉर्मर बीसी एजंट्स.

आर्थिक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय रणनीती (NSFE) 2020-2025

आर्थिक समावेशासाठी राष्ट्रीय रणनीती (NSFI) वर दृष्टिकोन पेपर  2019-2024

सप्टेंबर 2019 पर्यंत एमएसआरएलएम बँक सखी यादी

कव्हरेजसाठी बँकेच्या वारसदार असलेल्या 159 गावांची यादी

ब्रिक आणि मोर्टार शाखा उघडण्यासाठी रोड मॅप - मार्च 2017

आर्थिक साक्षरता प्रकल्प

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय)

विमा योजना जाहिरात साहित्य

"अटल पेंशन योजना (एपीवाय)

"प्रधान मंत्री सुरक्षा विमा योजना (पीएमएसबीवाय)

"प्रधान मंत्री ज्योती विमा योजना (पीएमजेजेबीवाय)

पीएमजेडीवाय - महाराष्ट्र राज्य मिशन संच

महाराष्ट्र राज्य - एसएसए मध्ये नियुक्त केलेल्या बँक निहाय यादी

महाराष्ट्र स्टेट बँक द्वारा बँक निहाय सामान्य सेवा केंद्राची संख्या (CSCs)

पीएमजेडीवाय - जीवन संरक्षणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि वैशिष्ट्ये

पीएमजेडीवाय - जीवन संरक्षणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि वैशिष्ट्ये - स्पष्टीकरण

रूपे विमा कार्यक्रम

पीएमजेडीवाय - साधे खाते उघडण्याच्या फॉर्मचे न

पीएमजेडीवाय -निवडलेल्या 5 बी.सी. 5 निवडक जिल्ह्यांची म

पीएमजेडीवाय आर्थिक साक्षरता साहित्य

"पीएमजेडीवाय मिशन दस्तऐवज

पीएमजेडीवाय टोल फ्री नंबर - 1800 102 2636

प्रधान मंत्री जन-धन योजना - वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (पीएमजेडीवाय - एफएक्यूज)

महाराष्ट्र राज्यातील गावे / प्रभाग / गावांसाठी डीएफएस कोड निर

नागरी FI - जिल्हानिहाय वार्ड माहिती

5000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेले महाराष्ट्र राज्यातील बॅंका नसलेल्या गावांची जिल्हानिहाय यादी

स्वाभिमान - आर्थिक समावेश योजना- महाराष्ट्र राज्य

गावांची यादी 1600 - 2000 जिल्

गावांची यादी 1600-2000 बँकेने शहाण

गावांची यादी 1600 - 2000 सारांश बँक व जिल्

गाव यादी 1600 - 2000 सारांश बँक आणि जिल्हानिहाय दोन्ही एक

बीसी माहिती

रोड मॅप - 2000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये बँकिंग सेवांची तरतूद

रोड मॅप - गावांची यादी

रोड मॅप - जिल्हानिहाय एस.एस.ए गावांचे तपशील

रोड मॅप - तिमाही प्रगती मार्च 2013 (संकीर्ण बी)

बीसी आराखड्या अंतर्भूत गावे आदर्श: MAHABANK

बीसी अंतर्गत एकूण गावे यादी: MAHABANK

एसएचजी बँक लिंक

आर्थिक साक्षरता सामग्री (संलग्नक - 517 एमबी)

आर्थिक साक्षरता केंद्र

आरएसइटीआय