उद्दीष्ट :

अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना बँकेत खाते उघडता यावे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.

हे खाते कोणाला उघडता येईल :

दारिद्र्यरेषेखालील गटातील कोणतीही व्यक्ती एकटय़ाच्या नावावर वा संयुक्तपणे हे खाते उघडू शकते. संयुक्त खातेदारही दारिद्र्यरेषेखालील गटातील असणे आवश्यक असते.

दारिद्र्यरेषेखालील गटातील अज्ञान व्यक्तीही हे खाते उघडण्यास पात्र असतात. ग्राहकाला ओळखीचा व पत्त्याचा पुरावा असलेला दस्तऐवज बँकेला समाधानकारक वाटेल असा देता येत नसेल तर केवायसी पध्दतीचा पूर्णपणे अवलंब केलेल्या आणि गेल्या सहा महिन्यांमध्ये खात्यांचे व्यवहार समाधानकारक केलेल्या सध्याच्या खातेधारकाची ओळख देऊन खाते उघडता येईल. त्यासाठी अट एकच आहे की त्याच्या सर्व खात्यांमधील एकत्रित बॅलन्स वर्षभरात रु. 50,000/- पेक्षा जास्त तसेच क्रेडिट समेशनही रु.1 लाखापेक्षा जास्त नसावे.

सुरुवातीची रक्कम:

कुठलीही रक्कम भरुन खाते उघडता येते. ही रक्कम रु.1/- इतकी कमीही असू शकते. (रु. एक फक्त)

अन्य महत्वाचे निकष :

  • या योजनेला कमीत कमी बॅलन्सचा निकष लागू नाही. त्यामुळे कमीत कमी बॅलन्स नसल्यास कोणतेही सेवा शुल्क खात्यातून वळते केले जात नाही.
  • 10 पानांचे एक चेकबुक विनाशुल्क
  • थर्ड पार्टी धनादेशांच्या कलेक्शनला परवानगी नाही.
  • बाहेरील धनादेश, डीडी/एमटी/टीटी देण्यास सर्वसाधारण शुल्क घेऊन परवानगी
  • या योजनेसाठी डेबिट कार्ड/एटीएम सुविधा उपलब्ध नाही.

व्याजदर :

सर्वसाधारण बचत खात्यांना लागू असतात त्याप्रमाणेच.
नेहमीच्या बचत खात्यांना लागू असलेले इतर सर्व निकष या योजनेलाही लागू असतात.
शिथिल केलेले केवायसी निकष या योजनेला लागू असतात.

 
 
 
 
“Direct Selling Agent” for Housing Loan
उद्यमी मित्र
अटेन्शन एनआरआय कस्टमर्स
इंटिग्रिटी प्लेज सीव्हीसी तर्फे

वापरकर्त्याची नियमावली - यूपीआय
शाखा शोधा (लोकेट करा)/ एटीएम
बँकेचे विलफुल डिफॉल्टर्स
Revised Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) with effect from 07.01.2018

Rupay Debit Card Offers

तारीख 01-02-2016 च्या अधिसूचनेच्या सेवा शुल्कातील सुधारणा 01-08-2017 पासून लागू

तारीख 01/07/2017 पासून लागू असलेले सीएमएस शुल्क य़य़

FAQs International Debit Card

A Little extra care makes your online transactions more secure

Account Portability : Transfer of account from one branch to another branch in the Bank

Bank's Codes of Commitments to Customers

List of branches authorized for opening of PPF Account

RBI Monetary Museum - Reserve Bank of India

General Information about the Museum
विशेष शाखांची यादी
आयात / निर्यात चलन
राज्यनिहाय सुट्ट्या
महत्त्वाचेः :बँक ऑफ महाराष्ट्र कोणत्याही कारणास्तव फोन/इमेल/एसएमएस द्वारे बँक खात्याचे तपशील कधीही विचारीत नाही.

बँक सर्व ग्राहकांना विनंती करत आहे की, अशा फोन/इमेल/एसएमएस यांना प्रतिसाद देऊ नये आणि त्यांचे बँक खात्याचे तपशील कोणत्याही कारणास्तव कोणालाही देऊ नये. तुमचा सीव्हीव्ही/डेबिट-पिन क्रमांक/क्रेडिट कार्ड कोणालाही देऊ नये.